Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és Tanácsa


A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium állásfoglalása szerint azokon a nukleáris medicina munkahelyeken, ahol annak személyi és tárgyi feltételei adottak, a pajzsmirigy betegségek komplex diagnosztikája, kezelése és gondozása folytatható. Magyarországon - az európai országok jelentős részéhez hasonlóan - az izotópdiagnosztikai munkahelyek kialakulása a pajzsmirigy betegek ellátásához kötődött. Hazánkban jelenleg is a nukleáris medicina munkahelyek nagyobb részében folyik rendszeres pajzsmrigy-beteg ellátás és gondozás.

A nukleáris medicina szakorvos képzésének követelmény-rendszere - a UEMS ajánlásának megfelelően - a pajzsmirigy komplex diagnosztikáját (a vékonytű biopsia és az ultrahang vizsgálat teljesítőképességének, indikációinak ismeretét is) tartalmazza. A követelményrendszer 250 pajzsmirigy szcintigráfia önálló elvégzését és 20 hyperthyreotikus beteg radiojód-izotóp kezelését is tartalmazza.

Mindezek alapján a Kollégium véleménye az, hogy azokon az izotópdiagnosztikai munkahelyeken, ahol annak tárgyi és személyi feltételei adottak (belgyógyász szakorvos, in vitro diagnosztika, radiojód terápia) a pajzsmirigy betegek ellátása és gondozása szakmailag támogatandó. Nem szolgálná a pajzsmirigy betegek érdekét, ha az ellátás különböző elemeit (belgyógyászati vizsgálat, szcintigráfia, in vitro diagnosztikai eljárások, radiojód terápia) térben és időben indokolatlanul elválasztva végeznék.

Budapest, 1999. május.
 

 
(C) NM SZKT Szerkesztő: Legutóbb frissítve: 2017. 06. 22.