Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

 Nukleáris Medicina Intézet

Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: 52 255-500


 

 

Izotóptechnika szóbeli tételek

Molekulárbiológus és OLKDA, 2010-

1.      Az atom felépítése. Radioaktivitás

2.      Béta-bomlások típusai

3.      A radioaktív bomlás jellemzői

4.      Töltött részecskék kölcsönhatása közeggel

5.      Elektromágneses hullám kölcsönhatása közeggel

6.      Radioaktív sugárzás detektálásának lehetőségei

7.      Gázionizációs detektorok

8.      Szcintillációs számlálók

9.      Folyadékszcintillációs detektálás

10.  Kioltás („quench”) és korrekciós lehetőségei

11.  Cserenkov-sugárzás és felhasználása „in vitro” mérésre

12.  Autoradiográfia

13.  A radioaktív bomlás statisztikai jellege

14.  Dózisfogalmak: elnyelt dózis, egyenértékdózis, effektív dózis

15.  Sugárzás hatása élő szövetre

16.  Sejtek sugárérzékenységének meghatározói

17.  A szervezet sugárkárosodásának fokozatai

18.  A sugárvédelem alapvető módszerei

19.  Dóziskorlátozás elvei a sugárvédelemben

20.  Izotóplaboratórium kialakításának szempontjai

21.  Radioaktív hulladékok kezelése

22.  Fő fehérjejelzési módszerek

23.  Fehérjék radiojód-jelzése

24.  Nukleinsavak jelölése

25.  Ligandkötések számszerű jellemzése

26.  RIA-módszerek alapelve és standardizálása

27.  IRMA-módszerek alapelve és standardizálása

28.  Gamma- és pozitron-sugárzók leképezésének technikai alapjai

29.  Gamma-kamerás vizsgálatok típusai

30.  Radiofarmakonok minőségének fő jellemzői

 

                                                                                          Dr. Habil. Varga József

Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen:
Utolsó módosítás: 2013.02.21.