Sugárvédelemre vonatkozó Törvények, rendeletek

Figyelem: a rendeletek mindenkori hatályos teljes szövege megtalálható itt:
 
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

 

 

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 


 

 

1979: 19. törvényerejű rendelet

a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) kihirdetéséről

 

14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

 

23/1997. (VII. 18.) NM rendelet

a radionuklidok mentességi aktivitás koncentrációja és mentességi aktivitás szintjének meghatározásáról

 

39/1997. (VII. 1.) IKIM rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartási rendszeréről, nemzetközi ellenőrzéséről és a velük kapcsolatos egyes hatósági jogkörökről

 

47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával összefügg rendőrségi feladatokról

 

124/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagok, valamint ionizáló sugárzást létrehozó berendezések köréről

 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

 

27/1999. (VI. 4.) GM rendelet

a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételekről

 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

 

72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről

 

15/2001. KöM rendelet

az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről

 

30/2001. (X. 3.) EüM rendelet

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

 

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről

 

275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről

 

47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet

a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben el forduló radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről

 

33/2004. (VI. 28.) BM rendelet

a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről

 


Kapcsolódó jogszabályok

1991. évi XLV. törvény

a mérésügyről

 

1992. évi XXII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

 

1992. évi XXXIII. törvény

a közalkalmazottak jogállásáról

 

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

 

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről

 

38/1995. (X. 7.) NM rendelet

egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról

 

KOMMENTÁR

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényhez

 

35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

 

233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról

 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 

52/2003 (VIII.22.) ESzCsM rendelet

az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről

 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

 

16/2006. (III. 27.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

 

2/2002. (I. 23.) BM rendelet

a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

 


 

Szabványok

Hivatkozási szám Szabványcím
MSZ 62 Ionizáló sugárzás elleni védelem
MSZ 62-1:1989 Általános előírások
MSZ 62-2:1989 Béta-, gamma- és röntgensugárzás elleni védelem
MSZ 62-3:1990 A neutronsugárzás elleni védelem
MSZ 62-4:1999 Sugárvédelem nagy aktivitású gamma-távbesugárzó berendezések és orvosi lineáris gyorsítók alkalmazásakor
MSZ 62-5:1991 Sugárvédelmi előírások zárt radioaktív sugárforrások méréstechnikai és automatizálási célú alkalmazásakor
MSZ 62-6:1999 Sugárvédelmi előírások a zárt sugárforrások közelterápiás felhasználásakor (brachy-terápia)
MSZ 62-7:2011 Ionizáló sugárzás elleni védelem.
Sugárvédelem nyitott radioaktív készítmények alkalmazásakor.
MSZ 824:1999 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgenmunkahelyeken
MSZ 836:1999 Sugárzás elleni védelem röntgenberendezést alkalmazó ipari radiográfiai munkahelyeken
MSZ 14349:1999 Sugárzás elleni védelem gamma-radiográfiai munkahelyeken