A DE bővített sugárvédelmi tanfolyamai, 2016

A 16/2000. EüM rendelet előírja, hogy a sugárveszélyes munkahelyen dolgozókat vizsgaköteles képzésben és 5 évenként továbbképzésben kell részesíteni. Előírja továbbá ezen képzések tematikáját és minimális óraszámát. A dolgozók képzésen való részvételéért a munkahelyi vezető felelős. Az egyetem sugárvédelmi szolgálata (kellő számú jelentkező esetén) ilyen tanfolyamokat 2016-ban az alábbi időpontokra hirdet meg:

2016. jan. 19-22.        (4 nap, 26 óra + vizsga):       Bővített sugárvédelmi képzés (első)

2016. jan. 13-14.        (2 nap, 8 óra + vizsga):         Bővített sugárvédelmi továbbképzés.

A tanfolyamok helye: DE KK Tüdőklinika Tanterem

A bővített sugárvédelmi továbbképzést az izotóplaboratóriumokban dolgozók számára a 2015-öshöz hasonlóan ismét távoktatási formában is megszervezi a Nukleáris Medicina Intézet, ebben az esetben csak egy gyakorlaton és az írásbeli vizsgán kell személyesen megjelenni 2016. jan. 14-én 14:30-tól. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy az eLearning tananyag három szakaszzáró tesztjét a részvevőknek legalább 70%-os szinten teljesíteni kell.

A hagyományos rendszerű tanfolyamok tanterve kettéágazik a radioizotópos és röntgenes szakterület speciális igényeinek megfelelően.

Bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha a hallgató a tanfolyam minden oktatási napján  részt vesz és eredményes vizsgát tesz!

A Debreceni Egyetem dolgozói és PhD hallgatói számára a részvételi díjat az egyetem központi keretből fedezi.
A tanfolyamok díja külső hallgatók számára:

első képzés        (4 napos)

20 000 Ft

továbbképzés    (2 napos)

9 000 Ft

továbbképzés    (távoktatás)

8 000 Ft

 

A jelentkezéseket a mellékelt űrlap kitöltésével 2015. dec. 6-ig kérjük a DEKK Nukleáris Medicina Intézet titkárságára megküldeni. Akik PhD kurzusként felvették a tanfolyamot, azok is szerepeljenek a listában! Kérjük a jelentkezéseket elektronikusan is elküldeni a nmiroda@med.unideb.hu címre.

Letölthető anyagok:

Jelentkezési lapok:

Tisztelettel kérjük figyelembe venni, hogy:

-         Egy-egy dolgozó a háromból csak egy tanfolyamra jelentkezhet! A továbbképzésekre csak azok jelentkezhetnek, akiknek van korábbi tanfolyam elvégzéséről igazolásuk.

-         Sugárveszélyes munkahelyen legalább 2 főnek érvényes sugárvédelmi képzettséggel kell rendelkeznie.

-         Új dolgozók sugárveszélyes munkahelyen képzettség nélkül legfeljebb 1 évig dolgozhatnak, sugárvédelmi képzettséggel rendelkező munkatárs felügyelete mellett.

-         Azoknak a munkatársainak is sugárvédelmi képzettséget kell szerezni, akiknek más intézet izotóplaboratóriuma ad helyet a radioizotópos munkához.

-         Az egyetem központi keretből általában csak a saját szervezésű bővített szintű tanfolyamokon való részvételt támogatja.

-         Átfogó szintű tanfolyamot a Debreceni Egyetemen nem szervezünk.


Alább idézzük a rendelet azon szakaszát, amely meghatározza, hogy milyen munkakörben melyik szintű képzésre van szükség.

A 16/2000. EüM rendelet 4. sz. melléklete szerint:

2. Bővített fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek, akik

a) az ionizáló sugárzást alkalmazó ipari, orvosi, radiológiai munkaterületen - beleértve a nyitott, vagy zárt sugárforrást felhasználókat is - dolgoznak, a sugárforrást önállóan kezelik, illetőleg ilyen munkakört felügyelnek,

b) ionizáló sugárforrást esetenként alkalmazó egészségügyi munkahelyen dolgoznak.

3. Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek, akik

a) az ionizáló sugárzás fokozott sugárterhelés kockázatával járó önálló, továbbá vezető munkakörben dolgoznak, illetőleg ilyet felügyelnek, vagy sugárbiztonsági szempontból ellenőriznek,

b) sugárveszélyes munkahelyek sugárvédelmét tervezik, vagy az ilyen terveket sugárvédelmi szempontból elbírálják,

c) egészségügyi munkahelyen ionizáló sugárzást alkalmazó terápiás eljárást terveznek, irányítanak, illetőleg sugárvédelmi szempontból felügyelnek,

d) a sugárveszélyes munkahelyek hatósági ellenőrzését végző személyeknek,

e) sugár-egészségügyi és sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatóknak,

f) bővített vagy ennél magasabb fokú sugárvédelmi tanfolyamokon oktatnak és vizsgáztatnak,

g) nukleárisbaleset-elhárítás területén intézkedési joggal felruházott vezetők, akik veszélyhelyzetben végzett tevékenységekre adhatnak utasítást.